So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

86/TB-SKHCN27-05-2024Về việc triển khai Hướng dẫn số 05/HD-SNV ngày 08/5/2024 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
74/KH-SKHCN06-05-2024Kế hoạch Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ
75/TB-SKHCN03-05-2024Thông báo về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động
74/TB-SKHCN02-05-2024Thông báo Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024
70/KH-SKHCN23-04-2024Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
69/KH-SKHCN22-04-2024Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2024
60/TB-SKHCN16-04-2024Thông báo Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
61/TB-SKHCN16-04-2024Thông báo Triển khai thực hiện Công văn 1966/UBND-NC ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Xem tiếp >>
  • Thông báo

  • Giấy mời, tài liệu

TIN TỨC SỰ KIỆN
  • Tin KHCN trong tỉnh
  • Tin KHCN trong nước
  • Tin KHCN nước ngoài
   UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo triển khai hoạt động kích ...
   Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHCN
  • Hồ sơ giải quyết khiếu nại
  • Thanh tra
  • Nhãn hiệu hàng hóa
  • Danh mục đề tài dự án đang thực hiện