So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông năm 2023 Viết bởi Ban Biên Tập 94
Kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2023 Viết bởi Ban Biên Tập 168
Kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023 Viết bởi Ban Biên Tập 236
Kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 Viết bởi Ban Biên Tập 230
Kết quả cải cách thủ tục hành chính năm 2021 Viết bởi Ban Biên Tập 292
Tình hình cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021 Viết bởi Ban Biên Tập 313
Tình hình cải cách thủ tục hành chính Quý I/2021 Viết bởi Ban Biên Tập 272
Tình hình cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Viết bởi Ban Biên Tập 377
Tình hình cải cách thủ tục hành chính Quý I/2020 Viết bởi Ban Biên Tập 386
Tình hình cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2019 Viết bởi Ban Biên Tập 371