So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Mon07222024

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018

Đánh giá:  / 0
DởHay 

    Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018. Chi tiết: Xem file đính kèm