So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

Kl thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chi tiết: xem tại đây