So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Fri06212024

BC kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: Báo cáo, XLD, TCD, PCTN, TTKT.

 

Ban biên tập

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây.

 

Ban biên tập

Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ Quý IV và năm 2022

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: Tại đây.