So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Fri06212024

Bc kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượngvà ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2022

Đánh giá:  / 0

   Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 17/08/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2022 (Đoàn kiểm tra). Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2022, BM kèm theo

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm tại đây: Báo cáo, các BM.

 

Ban biên tập