So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

Báo cáo kết quả kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa, phương tiện đo tại các cơ sở kinh doanh, mua bán xăng, dầu; vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

   Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa, phương tiện đo tại các cơ sở kinh doanh, mua bán xăng dầu; vàng trang sức, mỹ nghệ trên đ…

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: Báo cáo, BM quy II, BM 6 tháng đầu năm.

 

Ban biên tập

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý I năm 2022

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: BC, BM thanh tra kiểm tra tháng 3, BM thanh tra kiểm tra Quý I.

 

Ban biên tập