So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý III và 9 tháng năm 2021

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây.

 

Ban biên tập

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

Khái quát chung:

Trên địa bàn tỉnh Đăk Nông hiện có 43 Doanh nghiệp đăng ký hoạt động, sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ nằm rải rác ở các trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn 08 huyện/thành phố. Theo Kế hoạch, Đoàn tiến hành thanh tra đối với 35 Doanh nghiệp (chiế…

Kết quả kiểm tra nhà nước về Đo lường đối với các phương tiện đonhóm 2 sử dụng trong kinh doanh, mua bán và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

   Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh, mua bán và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra do Phòng Quản lý Tiêu chuẩ…