So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Mon07222024

Báo cáo KQ công tác thanh tra, kiểm tra KHCN Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây

 

Ban biên tập

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây

Ban biên tập

Quyết định phê duyệt KH thanh tra, kiểm tra năm 2021; danh sách đối tượng kèm theo

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: qd thanh tra, phụ lục kèm theo.

 

Ban biên tập