So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Fri06212024

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

   Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn và kiểm soát bức xạ. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật các quy định của nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ và tránh ảnh hưởng tr…

Kl thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Đánh giá:  / 0

   Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chi tiết: xem tại đây