So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Đấu thầu - Mua sắm công

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Thuê hạ tầng công nghệ thông tin" 0
Về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác 5
Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà xe trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 39
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác 37
Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 28
Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầuGói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyếnSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông 43
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà xe trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 63
Quyết định chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng 62
Quyết định Về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng Công trình: Sửa chữa nhà xe trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 93
Về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn năm 2023 29