So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Về việc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp ..."

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trân trọng kính mời ông/bà tham dự Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” do Học viện Nông nghiệp Việt Namlà cơ quan chủ trì thực hiệnvà PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn làm chủ nhiệm.

   Thời gian:Vào lúc 14h00 phút ngày 30/9/2021.

   Địa điểm: Phòng họp (tầng I) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

   Lưu ý: Các thành viên Hội đồng ở ngoài tỉnh họp trực tuyến qua phần mềm Zoommetting (15 phút trước giờ họp sẽ có Kỹ thuật viên hướng dẫn cài đặt).

   Các thành viên Hội đồng nghiên cứu tài liệu và cho ý kiến nhận xét đánh giá bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về các sản phẩm của nhiệm vụ.

   Rất mong quý ông/bà quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự để cuộc họp đạt kếtquả tốt./.

 

Ban biên tập