So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đánh giá:  / 0
DởHay 
  • Ông : Lê Xuân Kỳ

http://skhcn.daknong.gov.vn/images/Hinh%20the/vanphong/le_xuan_ky.jpg

   a. Chức vụ: Trưởng phòng

   b. Điện thoại: 0914.03.79.79

   c. Sinh năm: 1979

   d. Quê quán: Thanh Hóa

 

  •  

  •  

  • Bà : Nguyễn Thị Hiến

     a. Chức vụ: Phó trưởng phòng

     b. Điện thoại:  0906.592.422

     c. Sinh năm: 1979

     d. Quê quán: Thái Bình

 

 

  • Ông : Phan Văn Hiển

     a. Chức vụ : Cán sự

     b. Điện thoại : 0976691485 

     c. Sinh năm: 1983

     d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

  • Ông : Trần Bảo Ngọc

     a. Chức vụ : Chuyên viên

     b. Điện thoại : 0973.200.881 

      c. Sinh năm: 1986

     d. Quê quán : Hải Dương

 

  •  Ông: Nguyễn Văn Tùng

      a. Chức vụ: Cán sự

      b. Điện thoại:  0943520622

      c. Sinh năm: 1987

     d. Quê quán: Vĩnh Phúc