So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đánh giá:  / 0
DởHay 

1. Ông: Nguyễn Đức Tân

      a. Chức vụ: Trưởng phòng.

      b. Điện thoại: 0914.160.077

      c. Sinh năm: 1964

      d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

2. Ông: Hoàng Việt Dũng

     a. Chức vụ: Phó trưởng phòng

     b. Điện thoại0945047367

     c. Quê quán: Nam Định

     d. Sinh năm: 1971

 
 

3. Ông: Phạm Văn Đức

  a. Chức vụ: Chuyên viên

  b. Điện thoại: 0932577579

  c. Sinh năm: 1988

  d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

 

4. Bà: Nguyễn Thúy Vân

http://skhcn.daknong.gov.vn/images/Hinh%20the/vanphong/nguyen_thuy_van.jpg

   a. Chức vụ: Chuyên viên

   b. Điện thoại: 0969.603.377

   c. Sinh năm: 1986

   d. Quê quán:  Hà Tĩnh

5. Bà: Trần Thị Mai Hoa

     a. Chức vụChuyên viên     

     b. Điện thoại:  0976.858.828

     c. Sinh năm: 1988

     d. Quê quán: Hà Tĩnh