So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Đánh giá:  / 0
DởHay 

1. Ông: Nguyễn Trung Trực

     a. Chức vụ: Trưởng phòng

     b. Điện thoại: 0905.325.377

     c. Sinh năm: 1979

     d. Quê quán: Bình Định

 

 

 

2.Ông: Lê Huy Tuấn

  a. Chức vụ: Phó trưởng phòng

 b. Điện thoại: 0962.594.925

  c. Sinh năm: 1981

  d. Quê quán: Thanh Hóa.

 

 

 

3. Bà: Đỗ Thị Diệu Tâm

     a. Chức vụ: Chuyên viên

     b. Điện thoại: 0965.875.387

     c. Sinh năm: 1989

     d. Quê quán: Quảng Ngãi

 

 

4. Bà: Lê Thị Sương

     a. Chức vụ: Chuyên Viên

     b. Điện thoại: 01223.500.440

     c. Sinh năm: 1986

     d. Quê quán: Quảng Ngãi

 

5. Ông: Lê Xuân Hoang

    a. Chức vụ: Chuyên viên

    b. Điện thoại: 0913.65.48.48

    c. Sinh năm: 1985

    d. Quê quán: Nghệ An

 

 

 

6. Bà: Nguyễn Thị Hường

a. Chức vụ : Chuyên viên

b. Điện thoại : 0987692445

c. Sinh năm : 1990

d. Quê quán : Bắc Giang 

 

 7. Bà Nguyễn Thị Mai Lan


      a. Chức vụ :   Chuyên viên.        

       b. Điện thoại:  0975.434.696

       c. Sinh năm :   1984

       d. Quê quán :  Thái Bình