So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

THANH TRA SỞ

Đánh giá:  / 0
DởHay 

1. Ông: Trần Nam Thông

     a. Chức vụ: Chánh thanh tra

     b. Điện thoại:  0914075823

     c. Sinh năm: 1972

     d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

 

2. Bà : Bùi Thị Nhung

       a. Chức vụ :     Phó chánh thanh tra Sở.

       b. Điện thoại : 0982.477.113

       c. Sinh năm :   1980

       d. Quê quán :   Quảng Ngãi.

 

 

 

3. Ông: Nguyễn Văn Tiến

    a. Chức vụ: Chuyên viên

    b. Điện thoại: 0935.487.787

    c. Sinh năm: 1977

    d. Quê quán: Vĩnh Phúc

 

 

4. Ông : Hà Thọ Nghĩa

 a. Chức vụ: Chuyên viên

 b. Điện thoại: 0886557279

 c. Sinh năm: 1985

 d. Quê quán: Thanh Hóa

5. Ông: Đỗ Mạnh Dũng

     a. Chức vụ: Chuyên viên

     b. Điện thoại: 0902481876

     c. Quê quán: Hà Nam

     d. Sinh năm: 1981