So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh giá:  / 0

   Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Theo đó, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

  (1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp…

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017

Đánh giá:  / 0

Từ năm 2018, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 có hiệu lực. Đây là tín hiệu vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tạo động lực cho doanh nghiệp này phát triển.

Dưới đây là một số nội dung nổi bật của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 mà các doanh nghiệp cần qu…