So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)-Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở-Luật Nhà ở (sửa đổi)-Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự-Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)-Luật Viễn thông (sửa đổi)2. 09N

Đánh giá:  / 0

07 LUẬT, 09 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV

1. 07 LUẬT

- Luật Căn cước

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Luật Nhà ở (sửa đổi)

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

- Lu…

Một số điểm mới của dự thảo Luật Căn cước so với Luật Căn cước công dân năm 2014

Đánh giá:  / 0

Theo Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 31/3/2023 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023, Chính phủ đã thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định.…

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây.

Ban biên tập