So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với Doanh nghiệpTư nhân Thương mại Thanh Hằng

Đánh giá:  / 0

   Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệpTư nhân Thương mại Thanh Hằng, đị…

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Quốc Vinh

Đánh giá:  / 0

   Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo 1364/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Quốc Vinh, địa chỉ: Thôn Trun…

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với Doanh nghiệp tư nhân Mã Việt

Đánh giá:  / 0

   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Mã Việt,…