So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2024 (nhiệm vụ TFP)

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Xem file đính kèm tại đây: Thông báo, các biểu mẫu.

Ban biên tập