So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Mon07222024

Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy diễn ra từ 20/7 đến 19/10/2023

Đánh giá:  / 0
DởHay 

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3945/UBND-NC ngày 13/7/2023  yêu cầu các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân biết, tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy.

Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện pháp luật về phòng chống ma túy.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến trên wesite https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn. Thí sinh tham gia dự thi truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi trực tuyến trên website theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đồng thời tổ chức 3 vòng thi tháng trực tuyến trên website cuộc thi.

Website cuộc thi có địa chỉ truy cập tại: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/

Với hình thức thi trực tuyến, thí sinh có thể sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối internet để dự thi. Phần mềm của cuộc thi được thiết kế rất đơn giản, thí sinh nhập thông tin cá nhân và làm bài dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Đối với hình thức thi tự luận, thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (tối đa không quá 05 người); ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt. Trong đó, thí sinh có thể tham gia đồng thời cả hai hình thức thi trực tuyến và thi viết tự luận. 
     Với tinh thần phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Ban Tổ chức đã công bố nội dung câu hỏi và đáp án trả lời đúng trên trang web của cuộc thi. Đồng thời, Ban Tổ chức đã xây dựng các video clip minh hoạ hấp dẫn, sinh động để thí sinh nghiên cứu, tìm hiểu.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng. Trong đó, Ban Tổ chức sẽ trao 195 giải cho các cá nhân đạt thành tích cao, bài viết chất lượng ở hai hình thức tự luận và trực tuyến. Đồng thời, trao 45 giải tập thể cho các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia, có nhiều cá nhân đạt giải cao.

BBT