So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

đổi GPLX toàn trình trên Cổng DVC Quốc gia

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến vừa ký ban hành Công văn 6128 chỉ đạo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý, ưu tiên thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi giấy phép lái xe hết hạn sử dụng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh được phép khám sức khỏe cho người lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh, cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tuyên truyền cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông - Vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tại địa phương. UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động người dân đến Bưu điện tại địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến toàn trình nêu trên.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động đến lực lượng đoàn viên, hội viên các cấp tham gia đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi giấy phép lái xe hết hạn sử dụng.

 

BBT