So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển KTXH giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023; Kế hoạch triển khai hợp tác năm 2024 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc tham gia Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023; Kế hoạch triển khai hợp tác năm 2024 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên.

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023 sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 03-07/4/2024.

- Nội dung, mục đích: Sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên được ký kết ngày 29/12/2022; đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung theo Kế hoạch số 1147/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023; Kế hoạch triển khai hợp tác năm 2024 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Xem file đính kèm: Thỏa thuận hợp tác.

 

BBT