So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thực hiện sau khi Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được ban hành. Sau 10 năm tổ chức, Giải thưởng ngày càng được mở rộng, đổi mới, phù hợp với sự phát triển của các loại hình tác phẩm/sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

   Giải thưởng nhằm khẳng định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đồng thời tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm/sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại...

   Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm/ sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng; Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng.

   Các tác phẩm/sản phẩm được xét tặng Giải thưởng trong năm là các tác phẩm/sản phẩm là những tác phẩm/sản phẩm tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, thực hiện, tổ chức... ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024. Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

   Giải Thông tin đối ngoại lần thứ X xét tặng các tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục: (1) Video Clip; (2) Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; (3) Ảnh; (4) Truyền hình; (5) Phát thanh; (6) Sách; (7) Báo in tiếng Việt; (8) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (9) Báo in tiếng nước ngoài; (10) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài.

   Cơ cấu Giải thưởng gồm: 01 Giải Đặc biệt của tất cả các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục; số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm/sản phẩm dự thi.

   Xem file đính kèm: Tại đây.

Ban biên tập