So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Tìm Kiếm Văn Bản
Số hiệu văn bản
Trích yếu
Thể Loại
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày Ban hành Trích Yếu File đính kèm
86/TB-SKHCN 2024-05-27 Về việc triển khai Hướng dẫn số 05/HD-SNV ngày 08/5/2024 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" Download
78/TB-SKHCN 0000-00-00 Thông báo Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 25/4/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Nông Download
76/KH-SKHCN 0000-00-00 Kế hoạch Tuyên truyền, triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Download
77/KH-SKHCN 0000-00-00 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 Download
75/KH-SKHCN 0000-00-00 Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024 Download
75/TB-SKHCN 2024-05-03 Thông báo về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động Download
74/KH-SKHCN 2024-05-06 Kế hoạch Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ Download
74/TB-SKHCN 2024-05-02 Thông báo Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 Download
70/KH-SKHCN 2024-04-23 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Download
69/KH-SKHCN 2024-04-22 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2024 Download
66/KH-SKHCN 0000-00-00 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024 Download
64/KH-SKHCN 2024-04-16 Kế hoạch Tuyên truyền phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024 Download
62/TB-SKHCN 2024-04-16 Thông báo triển khai thực hiện Công văn 1798/UBND-NC ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai sinh hoạt chính trị, quán triệt, tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Download
61/TB-SKHCN 2024-04-16 Thông báo Triển khai thực hiện Công văn 1966/UBND-NC ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang Download
60/TB-SKHCN 2024-04-16 Thông báo Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Download
34/BC-SKHCN 2024-02-23 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 Download
62/KH-SKHCN 0000-00-00 Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 Download
55/TB-SKHCN 0000-00-00 Thông báo Về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo tinh thần Công văn số 1633/UBND-NC ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông Download
61/KH-SKHCN 2024-04-03 Kế hoạch Về việc tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024 Download
52/TB-SKHCN 2024-03-29 Thông báo Về việc triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 Download