So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu04252024

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

70/KH-SKHCN23-04-2024Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
69/KH-SKHCN22-04-2024Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2024
60/TB-SKHCN16-04-2024Thông báo Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
61/TB-SKHCN16-04-2024Thông báo Triển khai thực hiện Công văn 1966/UBND-NC ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
62/TB-SKHCN16-04-2024Thông báo triển khai thực hiện Công văn 1798/UBND-NC ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai sinh hoạt chính trị, quán triệt, tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
64/KH-SKHCN16-04-2024Kế hoạch Tuyên truyền phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024
61/KH-SKHCN03-04-2024Kế hoạch Về việc tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024
02/04/202402-04-2024Quyết định Thành lập Đoàn khảo sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Xem tiếp >>
  • Thông báo

  • Giấy mời, tài liệu

TIN TỨC SỰ KIỆN
  • Tin KHCN trong tỉnh
  • Tin KHCN trong nước
  • Tin KHCN nước ngoài
   Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHCN
  • Hồ sơ giải quyết khiếu nại
  • Thanh tra
  • Nhãn hiệu hàng hóa
  • Danh mục đề tài dự án đang thực hiện