So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Mon07222024

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”

Đánh giá:  / 0
DởHay 

         Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và  “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và  “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đơn vị và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, vai trò và các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”. Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung các hoạt động hưởng ứng " Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2023.

3. Xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”. Định hướng cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, Internet đăng tải bài viết về phòng, chống mua bán người của các cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả công tác truyền thông; tuyên truyền các kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng ngừa tội phạm; phát các thông điệp phòng, chống mua người phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức trên các chuyên trang, chuyên mục.

4. Đưa tin, bài phản ánh kết quả công tác phòng, chống mua bán người của lực lượng chức năng; đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111); các mô hình phòng, chống mua bán người tại cộng đồng có hiệu quả; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bàn người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

 BBT