So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Mon07222024

Bc kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượngvà ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2022

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 17/08/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2022 (Đoàn kiểm tra). Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

   I. Đặc điểm tình hình lưu thông hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý

    Đắk Nông là một tỉnh có địa hình đồi núi phức tạp, mật độ dân cư thưa thớt tập trung chủ yếu ở trung tâm các huyện, thành phố. Hiện tại tỉnh Đắk Nông không có các cơ sở sản xuất các mặt hàng điện - điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em nên các mặt hàng trên thị trường đều được vận chuyển từ các vùng lân cận nên giá cả thường cao hơn so với các tỉnh bạn.

   Do mật độ dân cư thấp, sức mua sắm không cao nên lượng hàng lưu thông không nhiều và tập trung ở một số cửa hàng ở các chợ trung tâm thành phố, thị trấn. Trên địa bàn tỉnh cũng có một số các doanh nghiệp kinh doanh lớn về thiết bị điện - điện tử: Điện máy xanh, Điện máy Chợ lớn. Việc xuất hiện các chuỗi cửa hàng này làm cho hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh truyền thống trên địa bàn tỉnh bị giảm sút rõ rệt yếu thế về sự đa dạng chủng loại mặt hàng và thực hiện vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành sau khi lắp đặt.

   Mặt khác kinh tế của tỉnh Đắk Nông chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế của người dân trên địa bàn dẫn tới sức mua sắm hàng hóa giảm mạnh.

   II. Kết quả kiểm tra

   1. Các hàng hoá được kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với 03 mặt hàng nằm trong lĩnh vực quản lý:  thiết bị điện - điện tử, mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em.

    2. Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra

   Trong thời gian từ ngày 23/08/2022 đến 09/09/2022. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 28 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó:

   - 01 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm;

   - 19 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử;

   - 07 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em;

   - 01 cơ sở vừa kinh doanh thiết bị điện - điện tử và mũ bảo hiểm.

       3. Tình hình chất lượng, nhãn hàng hoá qua kiểm tra

     Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 28 cơ sở với tổng số 199 mẫu hàng hóa được kiểm tra về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy CR, trong đó: Đồ chơi trẻ em: 41 mẫu hàng hóa; Thiết bị điện - điện tử: 133 mẫu hàng hóa; Mũ bảo hiểm: 25 mẫu.

   - Về nhãn hàng hóa: Qua kiểm ta thực tế 199 mẫu hàng hóa tại cơ sở cho thấy các hàng hóa nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các thông tin quy định về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, thông số kỹ thuật về hàng hóa, đơn vị sản xuất, nhập khẩu hàng hóa...các hàng hóa nhập khẩu đã thực hiến gắn nhãn phụ và thông tin trên nhãn phụ đúng quy định. Các hàng hóa được kiểm tra có dấu hợp quy CR đúng quy định.

   - Về chất lượng: Đoàn kiểm tra không lấy mẫu thử nghiệm chất lượng.

4. Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở và không có cơ sở vi phạm theo các nội dung kiểm tra.

   5. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng và nhãn hàng hoá

   Trong quá trình kiểm tra không có trường hợp nào khiếu nại về chất lượng và nhãn hàng hóa.

   III. Nhận xét đánh giá chung

   Qua đợt kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong trong việc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa điện điện tử, đồ chơi trẻ em và mũ bảo hiểm:

   - Các mặt hàng thiết bị điện - điện tử, đồ chơi trẻ em và mũ bảo hiểm được các cơ sở kinh doanh đều có nhãn hàng hóa, nguồn gốc rõ ràng; các sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy CR theo đúng quy định.

    - Các cơ sở cũng thực hiện lữu giữ các hồ sơ chất lượng về sản phẩm, hàng hóa: Giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu.

   Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra cũng đã tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng những quy định mới của Nhà nước để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cũng để tăng cường nhận thức của người tiêu dùng giúp cho người tiêu dùng có những lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng đảm bảo phù hợp.

   IV. Kiến nghị

   Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đoàn kiểm tra đề xuất và kiến nghị một số giải pháp sau:

  - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát về chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh.

  - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Khi có các văn bản mới phải tuyên truyền kịp thời đến các tổ chức cá nhân kinh doanh sản xuất và người tiêu dùng.

  Xem file đính kèm: Tại đây.

 

Ban biên tập