So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Về việc đề nghị góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy địnhnội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CNcó sử dụng NSNNtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết &…

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây.

 

Ban biên tập