So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

BC kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Xem file đính kèm: Báo cáo, XLD, TCD, PCTN, TTKT.

 

Ban biên tập