So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

Kl thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Đánh giá:  / 0

   Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chi tiết: xem tại đây

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018

Đánh giá:  / 0

    Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018. Chi tiết: Xem file đính kèm